(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 28.385 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 281.209 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 5.329 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 25 nghìn tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó: kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 5.131,1 tỷ đồng; kiến nghị tài chính khác 20.731 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.279 tỷ đồng; các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị số tiền 2.904,4 tỷ đồng.

Trong tổng số các cuộc thanh tra của ngành tài chính, hệ thống thuế đã thực hiện 26.721 cuộc thanh tra, kiểm tra. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 19,137 nghìn đồng, ban hành 23.782 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1,108 nghìn tỷ đồng. Số tiền đã nộp NSNN là 2,177 nghìn tỷ đồng.