(BĐT) - Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ (TTCP), trong tháng 1/2020, các đơn vị thuộc TTCP triển khai 464 việc, nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP, đồng thời chủ động triển khai 141 việc. Kết quả, đã hoàn thành 80,8% tổng số công việc triển khai, trong đó có 98,9% công việc hoàn thành đúng hạn. 
Trụ sở Thanh tra Chính phủ. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trụ sở Thanh tra Chính phủ. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến nay, các cục, vụ thuộc TTCP đã và đang triển khai 35/49 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; ban hành 2 kết luận thanh tra; giám sát hoạt động 9 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Mới đây, Tổng TTCP Lê Minh Khái đã yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tổng hợp khẩn trương tham mưu ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của TTCP trong tháng 2/2020.