(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An. Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Trung tâm sẽ xây dựng phương án, lộ trình chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện để thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.