Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1044/QĐ-TTg ngày 5/9/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh. Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh. Ảnh: Lê Tiên
Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh. Ảnh: Lê Tiên

Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh (Ban Chỉ đạo) là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 1/10/2021.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và thực hiện các nhiệm vụ khác về tăng trưởng xanh do Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư