(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu 7 Bộ trưởng thành lập 7 “Tổ công tác đ ặ c biệt” phòng, chống COVID-19 để hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Chí Minh và các địa phương phía Nam.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành lập 7 “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống COVID-19 trên địa bàn TP.HCM và các địa phương phía Nam

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành lập 7 “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống COVID-19 trên địa bàn TP.HCM và các địa phương phía Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản 970/TTg-KGVX ngày 18/7/2021 về việc thành lập “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống dịch COVID-19.

Tối 18/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi Công văn Bộ trưởng Quốc phòng, Đai tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Công văn nêu rõ, để hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Chí Minh và các địa phương phía Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, thành lập ngay “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống COVID-19 của từng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các tổ công tác đặc biệt do một đồng chí Thứ trưởng phụ trách trực tiếp để phối hợp chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg chủ động xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng, chống dịch và những vấn đề liên quan.

Tổ công tác đặc biệt hàng ngày báo cáo Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Công văn chỉ rõ, đây là nhiệm vụ công việc rất quan trọng, cấp bách; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng tập trung chỉ đạo thực hiện, sớm phát huy hiệu quả vai trò của Tổ công tác đặc biệt của Bộ trong công tác phòng, chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam.