(BĐT) - Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa vừa thông báo mời nhà đầu tư quan tâm đối với Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có phạm vi đầu tư xây dựng mới 2 đoạn tuyến với tổng chiều dài 29,9 km gồm: đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn dài 12 km; đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia dài 17,9 km; trên tuyến có 3 cầu lớn là cầu Đông Lưu, cầu Cửa Hới và cầu Thạch Châu.

Đây là dự án BOT, với tổng mức đầu tư 3.372,6 tỷ đồng. Phương án tài chính của Dự án gồm: 2.358,6 tỷ đồng là vốn góp của Nhà nước; nhà đầu tư thu hồi vốn thực hiện Dự án thông qua thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Thời gian dự kiến thu phí là 21 năm 10 tháng 9 ngày.

Thời hạn đăng ký quan tâm của nhà đầu tư là ngày 10/6/2021.