(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) theo phương thức PPP (hợp đồng BT).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn sẽ bắt đầu tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, về tiến độ, UBND Tỉnh yêu cầu thời gian lập hồ sơ mời thầu (HSMT) tối đa là 20 ngày, thẩm định HSMT là 20 ngày, phê duyệt HSMT là 10 ngày, đánh giá hồ sơ dự thầu là 45 ngày, thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư là 30 ngày, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư là 10 ngày, các hoạt động khác (tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lựa chọn nhà đầu tư như tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư) là 10 ngày.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 539,614 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 2 năm.