(BĐT) - Theo Báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 4/8/2020, giá trị giải ngân vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương do Tỉnh quản lý (không bao gồm vốn vay lại và vốn ngân sách trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) là 98,318 tỷ đồng, đạt 15,3% kế hoạch.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nguyên nhân giải ngân vốn ODA chậm chủ yếu là do sự thiếu quyết liệt trong công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các dự án của chủ đầu tư; việc chuẩn bị hồ sơ dự án còn chậm, phải rà soát, điều chỉnh trong quá trình thực hiện; công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án chậm, dẫn đến thi công chậm, không có khối lượng để giải ngân...

Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện nay trên địa bàn có 23 chương trình, dự án ODA đang triển khai thực hiện, với tổng mức đầu tư 11.224 tỷ đồng. Trong đó, 15 dự án do Tỉnh quản lý, bố trí kế hoạch vốn; 8 dự án do Trung ương quản lý, bố trí kế hoạch vốn. Tổng thể kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 của các chương trình, dự án ODA trên địa bàn Tỉnh là 796,51 tỷ đồng.