(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý triệt để số thu tại tài khoản tạm giữ tiền sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, UBND Tỉnh giao Cục Thuế tiếp tục chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc người trúng đấu giá nộp đủ tiền sử dụng đất vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính cùng cấp để xử lý theo quy định. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, trình UBND Tỉnh sửa đổi quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất trên địa bàn Tỉnh.

Ngoài ra, UBND Tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án khai thác quỹ đất đã có kết quả trúng đấu giá, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thực hiện thanh toán theo khối lượng hoàn thành của dự án…