(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh thanh Hóa, trong năm 2019, toàn Tỉnh có 6 kiến nghị, phản ánh về đấu thầu cần phải giải quyết. Trong đó, có 4 kiến nghị có nội dung không đúng thực tế nên không có cơ sở giải quyết, 2 kiến nghị đã được Chủ tịch UBND Tỉnh xử lý đình chỉ cuộc thầu để khắc phục vi phạm về đấu thầu.
Thanh Hóa: Đình chỉ 2 cuộc thầu trong năm 2019

Trong số 2 kiến nghị đã bị đình chỉ để khắc phục vi phạm, có 1 gói thầu đã được Báo Đấu thầu phản ánh. Đó là Gói thầu Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019 do Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa là chủ đầu tư. Trong báo cáo công tác đấu thầu năm 2019, Sở KH&ĐT Thanh Hóa khẳng định, kiến nghị của nhà thầu và phản ánh của báo chí là đúng thực tế.

Về gói thầu này, tháng 9/2019, khi đang phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), Báo Đấu thầu nhận được kiến nghị của nhà thầu và đã xác minh, tìm hiểu thông tin, phản ánh trên số báo phát hành ngày 10/9/2019. Cụ thể, HSMT gói thầu này đưa ra tiêu chí về yêu cầu hợp đồng tương tự mang tính khu biệt, không phù hợp, hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo thuận lợi cho 1 nhà thầu đã từng trúng rất nhiều gói thầu có nội dung tương tự.

Gói thầu thứ hai bị lãnh đạo Tỉnh đình chỉ để khắc phục vi phạm là Gói thầu Xây dựng cột ăng ten và cung cấp, lắp đặt thiết bị tại 30 xã xây dựng nông thôn mới năm 2019 (gọi tắt Gói thầu Cột ăng ten) thuộc Dự án Tăng cường cơ sở vật chất hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở ở các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2019, do Sở Thông tin và Truyền thông là chủ đầu tư. Theo Sở KH&ĐT Thanh Hóa, kiến nghị của công dân là đúng thực tế.

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn được nhà thầu thực hiện 5.445 gói thầu thuộc dự án và dự toán mua sắm thường xuyên. Trong đó, 4.537 gói chỉ định thầu, 582 gói đấu thầu rộng rãi, 283 gói chào hàng cạnh tranh, còn lại là các hình thức khác. Tổng giá gói thầu là 7.031 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 6.952 tỷ đồng. Trung bình tỷ lệ giảm giá sau đấu thầu là 1,13% giá gói thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, Gói thầu Cột ăng ten có giá dự toán 8,557 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Khi mở thầu lần đầu ngày 19/8/2019, chỉ có Công ty CP Thương mại công nghệ G8 tham dự. Sau đó, gói thầu được tổ chức đấu thầu lại, mở thầu ngày 9/12/2019, cũng chỉ có 1 nhà thầu tham dự là Liên danh Công ty CP Phát triển Truyền thông - Truyền hình và Công ty CP Thương mại công nghệ G8. Liên danh này trúng thầu với giá 8,545 tỷ đồng. Như vậy, dù đấu thầu qua mạng tới 2 lần, Gói thầu cũng chỉ có 1 nhà thầu tham dự, với tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu chưa đầy 0,2%.

Công ty CP Thương mại công nghệ G8 - nhà thầu 2 lần tham dự gói thầu này, trước đó đã trúng Gói thầu số 3 thuộc Dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống đài truyền thanh cơ sở các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2017 cũng do Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa mời thầu. Giá gói thầu này 9,236 tỷ đồng, giá trúng thầu của G8 là 9,23 tỷ đồng, giảm giá chưa đến 0,1%.

Ngoài 2 kiến nghị được xử lý nêu trên, Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết 4 kiến nghị khác có nội dung không đúng thực tế. Trong đó, 3 gói thầu do UBND huyện Như Xuân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND xã Xuân Thành là chủ đầu tư, kiến nghị của nhà thầu là không đúng thực tế. Còn Gói thầu Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng thuộc Dự án Mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng giai đoạn 2 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là chủ đầu tư, Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa khẳng định phản ánh là không đúng.