(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, với sơ bộ tổng chi phí thực hiện gần 330 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện trên khu đất có diện tích 4,39 ha, quy mô đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại và nhà ở; khu thương mại dịch vụ; các công trình hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng quy mô dân số khoảng 650 người.

Dự án có thời gian hoạt động không quá 50 năm, trong đó, tiến độ xây dựng và hoàn thiện không quá 30 tháng. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan.