(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư và thương mại dịch vụ xã Quảng Phú, TP. Thanh Hóa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà đầu tư Dự án sẽ được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa (bên mời thầu), đây là dự án đầu tư sử dụng đất với tổng diện tích 39,69 ha, tổng mức đầu tư 2.285 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là quý III/2020.

Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đảm bảo khớp nối về không gian kiến trúc và hạ tầng với các dự án lân cận. Dự án sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế lựa chọn nhà đầu tư.

Theo kết quả sơ tuyển nhà đầu tư Dự án được Bên mời thầu công bố, nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển Dự án là Liên danh Công ty TNHH Ngọc Sao Thủy - Công ty CP TASCO.