Tháng 9/2022: Hơn 82.000 gói thầu được đấu thầu qua mạng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tháng 9/2022, có 82.125 gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng (ĐTQM), chiếm 96,82% tổng số gói thầu có thể áp dụng ĐTQM trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với tổng giá trị đạt 393.995 tỷ đồng.

Trong đó, Bộ Y tế là đơn vị bộ, ngành có số lượng và giá trị ĐTQM nhiều nhất với 2.084/2.313 gói thầu được ĐTQM (đạt tỷ lệ 90,1%), tổng giá trị đạt 5.322 tỷ đồng.

Đứng đầu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về số lượng gói thầu ĐTQM là Tập đoàn Điện lực Việt Nam với 9.647/ 9.700 gói thầu (đạt tỷ lệ 99,45%), tổng giá trị là 45.381 tỷ đồng.

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng gói thầu được ĐTQM trong tháng 9/2022 với 3.256/3.389 gói thầu (đạt tỷ lệ 96,08%), tổng giá trị đạt 16.802 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư