(BĐT) - Trong tháng 7/2020, các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã triển khai 629 nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP; đồng thời chủ động triển khai 158 việc; đã hoàn thành 78,9% tổng số công việc triển khai, trong đó có 98,8% công việc hoàn thành trong hạn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tháng 7/2020, TTCP cũng triển khai 40/51 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; tiếp tục thực hiện, hoàn thiện kết luận các cuộc thanh tra đã triển khai từ trước và khảo sát để chuẩn bị triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của TTCP; tiếp tục giám sát hoạt động 4 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị; thẩm định 7 dự thảo kết luận thanh tra; ban hành 3 quyết định kiểm tra thực hiện kết luận kiểm trThanh traa.