(BĐT) - Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021, trong tháng 5, số tiền thực hiện gia hạn ước khoảng 10.500 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT khoảng 6.400 tỷ đồng, tiền thuê đất khoảng 4.100 tỷ đồng.
5 tháng đầu năm, cơ quan thuế thu ngân sách nhà nước hơn 562 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Internet

5 tháng đầu năm, cơ quan thuế thu ngân sách nhà nước hơn 562 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Internet

Trong tháng 5/2021, ước thực hiện thu ngân sách nhà (NSNN) do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 73.000 tỷ đồng, bằng 6,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 120,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 15,1% so với dự toán. Thu nội địa ước đạt 69.500 tỷ đồng, bằng 6,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,7% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại (LNCL), thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ước đạt 53.600 tỷ đồng, bằng 6,1% so với dự toán, bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021, trong tháng 5, số tiền thực hiện gia hạn ước khoảng 10.500 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT khoảng 6.400 tỷ đồng; tiền thuê đất khoảng 4.100 tỷ đồng.

Tổng số thu NSNN lũy kế 5 tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 15.956 tỷ đồng, bằng 68,8% so với dự toán, bằng 81,6% so với cùng kỳ (trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 57,5 USD/thùng, bằng 127,8% so với giá dự toán, bằng 109,3% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 4,1 triệu tấn, bằng 51% dự toán, bằng 96,8% so với sản lượng cùng kỳ).

Thu nội địa ước đạt 546.404 tỷ đồng, bằng 50% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và LNCL, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của NHNN ước đạt 437.566 tỷ đồng, bằng 49,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 118,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo cơ quan thuế, tình hình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020, cùng với phát sinh các nguồn tăng thu khá từ các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô... và các nguồn thu đột biến từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn đã góp phần tăng thu cho NSNN trong 5 tháng đầu năm.

Nếu loại trừ các yếu tố gia hạn thuế, những khoản tăng thu trong 5 tháng đầu năm thì số thu thuế, phí nội địa (không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và LNCL, xổ số và thu chênh lệch thu chi NHNN) tăng 5,8% so cùng kỳ.

Cơ quan thuế cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát tình hình; phân tích, đánh giá kỹ, đúng bản chất số thu ngân sách 5 tháng đầu năm; các khoản thu, sắc thuế thu đột biến; tác động của việc thực hiện Nghị định số 52/2021 của Chính phủ đến số thu NSNN các tháng để kịp thời có các giải pháp điều hành thu NSNN hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức đôn đốc thu NSNN đối với một số khoản thu ngân sách trung ương (dầu thô, khí thiên nhiên, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất, phí và lệ phí thuộc NSTW,…) đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Bộ giao.

Các đơn vị của ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 theo kế hoạch được giao.

Cơ quan thuế cũng sẽ tập trung hoàn chỉnh dự thảo chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030, trình Bộ xin ý kiến các bộ/ngành liên quan Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030 để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.