(BĐT) - Theo Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, tháng 4/2020, sản lượng thép xây dựng của Hòa Phát đạt 270.000 tấn, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2019. 
Sản lượng thép xây dựng của Hòa Phát đạt 270.000 tấn trong tháng 4/2020, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Sản lượng thép xây dựng của Hòa Phát đạt 270.000 tấn trong tháng 4/2020, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, sản lượng xuất khẩu tăng 17% so với tháng 4/2019 với hơn 20.000 tấn. Ngoài thép xây dựng thành phẩm, Hòa Phát đã xuất khẩu hơn 180.000 tấn phôi, tăng 35,5% so với tháng 3/2020, chủ yếu sang Trung Quốc.

Đây là kết quả kinh doanh hết sức khả quan trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội, nhiều địa phương hạn chế hoạt động xây dựng.

Sản lượng bán thép xây dựng Hòa Phát tăng trưởng ở cả 3 miền so với cùng kỳ năm 2019, đặc biệt là khu vực phía Nam. Cụ thể, sản lượng bán hàng khu vực miền Nam tăng trưởng 67,1% với gần 56.000 tấn.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Hòa Phát cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước trên 530.000 tấn phôi thép. Sản lượng thép xây dựng thành phẩm đạt trên 1 triệu tấn, tăng hơn 7% so với 4 tháng đầu năm 2019. Trong đó, sản lượng lượng thép thành phẩm xuất khẩu là 155.000 tấn, tăng 63,5% so với cùng kỳ năm trước.