(BĐT) - Tháng 3/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 16 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 14.275 tỷ đồng trái phiếu, giảm 24% so với tháng 2/2019. Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: Tường Lâm

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 3,7%/năm, 10 năm nằm trong khoảng 4,70 - 4,72%/năm, 15 năm trong khoảng 5,02 - 5,06%/năm, 20 năm trong khoảng 5,20 - 5,56%/năm, 30 năm là 5,80%/năm.

So với tháng 2/2019, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên các kỳ hạn 5 năm (0,17%/năm), 20 năm (0,36%/năm), tăng trên các kỳ hạn 10 năm (0,02%/năm), 15 năm (0,06%/năm), 30 năm (0,06%/năm).