(BĐT) - Bên cạnh số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới đạt mức cao với hơn 12.000 DN thì trong tháng 10/2019, số DN quay trở lại hoạt động tăng mạnh, gấp 3 lần tháng trước. Đây là kết quả ấn tượng về tình hình đăng ký DN tháng 10/2019 vừa được công bố.
Trong 10 tháng năm 2019, trung bình mỗi tháng có hơn 14,9 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Trong 10 tháng năm 2019, trung bình mỗi tháng có hơn 14,9 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Trong tháng 10/2019, cả nước có 12.182 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 143,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 94,7 nghìn lao động, tăng 3,4% về số DN, tăng 2,5% về vốn đăng ký và giảm 3% về số lao động so với tháng 9/2019. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 11,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong tháng 10, cả nước còn có 7.247 DN quay trở lại hoạt động, gấp 3 lần tháng 9/2019 và tăng 109,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung 10 tháng năm 2019, cả nước có 114,4 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.434,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.024,5 nghìn lao động, tăng 4,4% về số DN, tăng 28,5% về vốn đăng ký và tăng 10,8% về số lao động so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 10 tháng đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 1.893,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 33,1 nghìn DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2019 là 3.327,8 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, số DN quay trở lại hoạt động tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm nay lên 149,3 nghìn DN, trung bình mỗi tháng có hơn 14,9 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, trong 10 tháng qua có 1,7 nghìn DN thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,5% tổng số DN thành lập mới; 30,7 nghìn DN thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 26,8%; 82 nghìn DN thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,7%.