Tháng 1, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt hơn 18,6 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động đầu tư trong tháng 1/2020 tập trung chủ yếu vào các công trình chuyển tiếp từ năm trước, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của năm 2019, các bộ, ngành và địa phương triển khai giao vốn đầu tư cho các dự án được phê duyệt kế hoạch vốn năm 2020. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đồng thời, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng 1 nên nhìn chung tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt thấp so với kế hoạch năm (4,2%).

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 1/2020 ước tính đạt 18.689 tỷ đồng, bằng 4,2% kế hoạch năm và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 4,5% và tăng 3,8%).

Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 2.634 tỷ đồng, bằng 3,8% kế hoạch năm và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 16.055 tỷ đồng, bằng 4,3% kế hoạch năm và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư