(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2021 ước đạt 153,5 nghìn tỷ đồng, bằng 11,4% dự toán, giảm 15,5% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hầu hết các khoản thu trong tháng này đều giảm so với cùng kỳ.
Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 1/2021 ước đạt 28 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Phúc An

Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 1/2021 ước đạt 28 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Phúc An

Cụ thể, thu nội địa tháng 1/2021 ước đạt 131,55 nghìn tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán, giảm 16,5% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 10,6% dự toán, giảm 23,4%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 14,5% dự toán, giảm 15,8%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 13,6% dự toán, giảm 15,4%; thuế thu nhập cá nhân đạt 10,2% dự toán, giảm 19,7%...

Thu từ dầu thô ước đạt 2,45 nghìn tỷ đồng, bằng 10,6% dự toán, giảm 66,7% so cùng kỳ năm 2020, chủ yếu do tháng 1/2020 phát sinh thu từ nguồn kết dư chi phí năm 2019 của Liên doanh Vietsopetro (2,7 nghìn tỷ đồng), sang tháng 1/2021 không phát sinh.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 1/2021 ước đạt 28 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán, tăng 7,6% so cùng kỳ năm 2020. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1 ước giảm 3% so với tháng 12/2020 và tăng 45,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Về NSNN, tổng chi cân đối NSNN tháng 1/2021 ước đạt 99,6 nghìn tỷ đồng, bằng 5,9% dự toán, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 68,8% tổng số chi). Ngoài ra, các khoản chi đã tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn (chiếm 16,4% tổng chi).