Công ty cổ phần Than Miền Trung (mã CK: CZC) bị phạt 50 triệu đồng.

Ngày 04/05/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 111/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Than Miền Trung (mã CK: CZC) - địa chỉ trụ sở chính: 775 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, công ty này bị phạt 50 triệu đồng do thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 06/07/2016, UBCKNN có công văn số 4368/UBCK-QLCB gửi Công ty cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin thông báo về kết quả phát hành 2.934.690 cổ phiếu CZC để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Tuy nhiên, đến ngày 28/10/2016, Công ty mới đăng ký giao dịch bổ sung đối với 2.934.690 cổ phiếu CZC nêu trên.

Theo NDH