(BĐT) - Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Thalexim) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu thuần giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn gần 2.852 tỷ đồng. Do doanh thu không đủ bù đắp chi phí nên kết thúc quý I/2020, Công ty báo lỗ ròng hơn 67 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại thời điểm 31/3/2020, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho của Công ty lần lượt giảm 10% và 21% so với đầu năm, xuống còn 1.859 tỷ đồng và 1.388 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm 20%, xuống còn 3.939 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản nợ này đã vượt luôn tài sản ngắn hạn (3.687 tỷ đồng). Tổng tài sản tính đến cuối kỳ gần 6.926 tỷ đồng, giảm 14% so với hồi đầu năm.