(BĐT) - Bắt đầu từ ngày 19/4, Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên sẽ phát hành hồ sơ mời thầu Dự án Lựa chọn nhà thầu xã hội hóa thiết bị y tế kỹ thuật cao tại khoa chẩn đoán hình ảnh năm 2019 bằng nguồn vốn liên danh liên kết.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng vốn đầu tư của Dự án là 48,5 tỷ đồng. Dự án sử dụng hợp đồng O&M với 2 hợp phần. Trong đó, Hợp phần 1 là  đầu tư máy chụp cắt lớp vi sinh 128 lát và máy chụp XQ vú kỹ thuật số. Hợp phần 2 là đầu tư hệ thống SPECT hai đầu thu. Thời gian thực hiện là 9 năm với Hợp phần 1 và 8 năm với Hợp phần 2.