(BĐT) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành các quyết định chỉ định nhà đầu tư thực hiện 3 dự án khu đô thị. Cả 3 đều là dự án đầu tư có sử dụng đất, nằm trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thứ nhất là Dự án Khu đô thị 1D có tổng mức đầu tư gần 238 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ quý I/2020 - quý IV/2023. Thứ 2 là Dự án Khu đô thị 1C có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 198 tỷ đồng; thời gian thực hiện Dự án từ quý I/2020 - quý IV/2023. Thứ 3 là Dự án Khu đô thị Phố Chợ 2 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 58 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.