Theo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2017, tỉnh Thái Bình dự kiến sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư cho 61 dự án, khu dân cư, tái định cư trên địa bàn; trong đó, có 53 dự án phát triển nhà ở thương mại tại khu vực TP Thái Bình, huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Kiến Xương và huyện Tiền Hải.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Thành phố Thái Bình là địa phương có nhiều dự án dự kiến được phê duyệt chủ trương đầu tư với 2 khu nhà tái định cư chung cư cũ, 5 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 3,35ha và 41 dự án nhà ở thương mại, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn, đất ao với tổng quy mô diện gần 230 ha.

Ngoài ra, tỉnh Thái Bình có kế hoạch sử dụng đất ở năm 2017 tại khu vực nông thôn với 327 ha. Đặc biệt, trong năm nay tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê.

Đồng thời, dự kiến sẽ chấp thuận đầu tư cho 1 dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp Tiền Hải của Công ty cổ phần Vigracera Tiên Sơn với quy mô 1,59 ha. Nguồn vốn xây dựng dự án nhà ở cho công nhân chủ yếu bằng vốn của doanh nghiệp, một phần vốn hỗ trợ của nhà nước thông qua các cơ chế ưu đãi được quy định và vốn huy động hợp pháp của doanh nghiệp đầu tư.

Theo k ế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 , tổng nhu cầu quỹ đất phát triển các loại nhà ở tại khu vực thành thị trên địa bàn tỉnh Thái Bình khoảng trên 973 ha, khu vực nông thôn trên 620 ha. Tỉnh Thái Bình phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 diện tích bình quân đầu người tại đô thị đạt 29m²/người và tại nông thôn đạt 22 m²/người .

Đến nay, riêng tại thành phố Thái Bình hiện đã có 4 trong số 8 dự án nhà ở xã hội đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho nhiều người dân trên địa bàn.

Theo TTXVN