(BĐT) - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình vừa công bố Dự án Phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình.
Phối cảnh dự án Phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình

Phối cảnh dự án Phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 306.555 m2, tổng chi phí thực hiện dự kiến 2.259 tỷ đồng. Tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của Dự án là 36 tháng kể từ ngày giao đất tại thực địa; thời gian xây dựng nhà ở là 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đầu tư hạ tầng. Nhà đầu tư quan tâm Dự án nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình trước ngày 19/8/2021.

Mục tiêu của Dự án là hình thành khu dân cư đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cụ thể hóa quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông đường Võ Nguyên Giáp.