• Kho số viễn thông, tên miền sẽ được bán đấu giá ra sao?

    21/10/2020 10:00

    (BĐT) - Để từng bước thiết lập hình thức quản lý việc sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet kết hợp cơ chế hành chính với cơ chế thị trường, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet. Quyết định này khi được ban hành sẽ thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 1/7/2014.

chuyên đề

Kết nối đầu tư