Lợi nhuận Techcombank tăng trưởng 20%, nhờ vào tăng lãi thuần và giảm đáng kể chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2019 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 12.800 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước. Riêng ngân hàng mẹ lãi trước thuế hơn 10.880 tỷ, xếp sau Vietcombank và VietinBank.

Hoạt động tín dụng của Techcombank tiếp tục tăng trưởng, trong khi thu từ dịch vụ có dấu hiệu đi ngang do thu lãi từ dịch vụ thanh toán, tiền mặt và thu nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán giảm. Cụ thể, thu nhập lãi thuần của nhà băng năm 2019 tăng 25%, đạt 14.258 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ chỉ tương đương năm trước, khoảng 3.253 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng tới 64%, đạt gần 1.244 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán kinh doanh đóng góp không đáng kể. Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động khác, chủ yếu thu từ công cụ tài chính phái sinh khác và thu từ khoản nợ đã xử lý đạt hơn 1.800 tỷ, tăng khoảng 10%.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của Techcombank tăng 15% so với cùng kỳ, đạt khoảng 21.068 tỷ đồng. Chi phí hoạt động trong năm gần 7.313 tỷ, tăng 25%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Techcombank tăng 10%, đạt gần 13.756 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh một nửa so với năm trước, xuống 917 tỷ, nên lãi trước và sau thuế của nhà băng tăng tới hơn 20%, tương ứng 12.838 tỷ và 10.226 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2019, tổng tài sản của Techcombank đạt 383.699 tỷ đồng, tăng 20% so với hồi đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng 15% đạt gần 231.297 tỷ đồng. Năm 2019, cho vay khách hàng tăng mạnh tới hơn 44%, đạt 230.802 tỷ đồng. Trong đó, số trái phiếu doanh nghiệp Techcombank đang nắm giảm 48% so với đầu kỳ, xuống gần 30.600 tỷ.

Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank giảm từ 1,75% hồi đầu năm về 1,3%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ giảm, nhưng nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh gần 50%.

Năm 2019, thu nhập bình quân tháng của cán bộ nhân viên Techcombank là 34 triệu đồng, tăng so với con số 30 triệu đồng trong năm 2018.

Theo Vnexpress