(BĐT) - Ngày 11/11/2020, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Ban Quan lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải) đã tổ chức ký hợp đồng thi công Gói thầu 13-XL.

Gói thầu 13-XL có ổng giá trị hợp đồng là hơn 1.256 tỷ đồng, thời gian thi công là 24 tháng.

Gói thầu 13-XL có ổng giá trị hợp đồng là hơn 1.256 tỷ đồng, thời gian thi công là 24 tháng.

Đây là gói thầu thi công xây dựng đoạn Km307+600 - Km318+000 thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Tổng chiều dài tuyến là 10,4 km đi qua các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định và Thiệu Hóa của tỉnh Thanh Hóa.

Điểm đầu tuyến là Km307 + 600 tiếp giáp điểm cuối Gói thầu số 12-XL, thuộc địa phận huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; điểm cuối tuyến là Km318+000 tiếp giáp điểm đầu Gói thầu số 147-XL, thuộc địa phận huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng giá trị hợp đồng là hơn 1.256 tỷ đồng, thời gian thi công là 24 tháng. Ngay sau khi ký hợp đồng, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã tổ chức huy động lực lượng để triển khai Dự án nhằm bảo đảm tiến độ.