CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HOSE: TCT) đã công bố tài liệu cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 26/06 tới. Đáng chú ý là việc TCT đặt kế hoạch lợi nhuận cho năm 2019 giảm đến 20% so với năm trước.

Theo tài liệu Đại hội công bố ngày 14/06, TCT đặt kế hoạch doanh thu gần 197 tỷ đồng, tăng hơn 8% con số thực hiện năm 2018, ngược lại thì kế hoạch lợi nhuận trước thuế gần 69 tỷ đồng, giảm đến 32% và lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 55 tỷ đồng, đi lùi hơn 20%.

Để thực hiện kinh doanh hiệu quả, TCT sẽ thực hiện công tác tổ chức quản bá hình ảnh dịch vụ cáp treo – xe trượt ống trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài, website, facebook… nhằm thu hút khách đến tham quan.

Song song đó, TCT sẽ thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cáp treo và hệ thống trượt ống đảm bảo hệ thống được vận hành xuyên suốt, định kỳ sẽ kiểm tra toàn diện hệ thống cáp treo, xe trượt ống nhằm hoạt động liên tục phục vụ khách hàng.

Trong năm 2019, Công ty cũng sẽ khảo sát thiết kế và tổ chức đầu tư hệ thống hạ tầng kiểm soát vé, nhà kho 189 m2, nhà xưởng 300 m2, mái che nhà ga trên, dự án Hệ thống xử lý nước thải từ Chùa xuống chân núi, tài trợ dự án mở rộng mặt bằng sân chùa Bà.

Sau quý I/2019, TCT ghi nhận hơn 109 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế gần 60 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 45% kế hoạch doanh thu và vượt gần 9% kế hoạch lợi nhuận.

Có thể thấy, tính mùa vụ diễn ra rõ nét trong hoạt động kinh doanh của TCT khi phần lớn lợi nhuận đều được tạo thành trong quý 1 (thời điểm diễn ra Lễ, Tết,...), những quý còn lại ghi nhận lợi nhuận không đáng kể.

TCT: Kế hoạch lãi cả năm thấp hơn cả quý I/2019 ảnh 1

Nguồn: VietstockFinance

Với việc đã cán đích trong 3 tháng thực hiện thì ĐHĐCĐ của TCT có muốn thay đổi kế hoạch hay sẽ thông qua kế hoạch như đã trình trong tài liệu vì hoạt động của TCT phải chịu tính mùa vụ cao và cũng sẽ gặp nhiều rủi ro do thời tiết?

Kết thúc năm 2018, TCT đã vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra, cụ thể doanh thu thuần hơn hơn 181 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hơn 69 tỷ đồng, vượt gần 19% kế hoạch.

Về cổ tức, TCT dự kiến trình Đại hội mức chi trả cổ tức cho năm 2018 là 20%, ước tính số tiền chi ra gần 26 tỷ đồng.

Theo FILI