(BĐT) - Ngày 21/2/2018, CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương Mại Thành Công (Mã CK: TCM) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 5%.

Với hơn 51,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi gần 26 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho đợt này. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 8/3/2018.

Ngoài ra, Công ty cũng sử dụng danh sách cổ đông chốt trên để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018, dự kiến được tổ chức vào ngày 6/4/2018.

Về tình hoạt động kinh doanh năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt gần 3.000 tỷ đồng, tương đương gần 135 triệu USD, hoàn thành 93% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty đạt gần 200 tỷ đồng (8,7 triệu USD), tăng 43% so với năm 2016 và vượt 11% kế hoạch cả năm.

Tính đến cuối tháng 9/2017, Công ty còn 247 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hơn 22,7 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.