Công ty dệt may – đầu tư – thương mại Thành Công (HoSE: TCM) thông báo doanh thu thuần công ty mẹ tháng 11 đạt 12,8 triệu USD (296 tỷ đồng), giảm 7% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế khoảng 852.052 USD (19,7 tỷ đồng), gấp 2,5 lần cùng kỳ. Nguyên nhân là do cùng kỳ năm trước công ty phải trích lập dự phòng cho các khoản phải thu từ khách hàng Sears.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tháng 10/2018, một khách hàng của TCM là Công ty SEARS Holding nộp đơn phá sản tại tòa sán phá sản của Mỹ. Nhóm khách hàng này chiếm khoảng 7% doanh thu TCM và có dư nợ khoảng 95 tỷ đồng theo BCTC hợp nhất quý III/2018, do vậy trong quý IV năm trước, công ty đã phải trích lập dự phòng.

Lợi nhuận tháng 11 của công ty mẹ TCM đã tăng trở lại sau 4 tháng giảm liên tiếp.

TCM doanh thu thuần tháng 11 đạt 12,8 triệu USD ảnh 1

Đơn vị tính: USD

Lũy kế 11 tháng, công ty dệt may này ghi nhận 141,9 triệu USD (3.278 tỷ đồng), đạt 99% kế hoạch 11 tháng và giảm 6% so cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế khoảng 8,9 triệu USD (205,6 tỷ đồng), vượt 16% kế hoạch 11 tháng và giảm 2% so cùng kỳ năm trước.

Theo BCTC hợp nhất quý III, Dệt may TCM ghi nhận doanh thu 9 tháng giảm 1,3% về 2.789 tỷ nhưng lợi nhuận giảm đến 28% về 154 tỷ đồng. Công ty thực hiện được 71% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Theo NDH