Công ty Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HoSE: TCL) thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi ra dự tính hơn 60 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ngày đăng ký cuối cùng vào 25/3 và thời gian chi trả dự kiến trong tháng 4. Ngày 25/3 cũng là thời điểm chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty.

Trước đó vào cuối năm 2019, TCL đã quyết định tăng vốn bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 44%, tương đương với 9,2 triệu cổ phiếu mới để tăng vốn lên gần 302 tỷ đồng. Chính sách cổ tức năm 2018 của công ty là 20% bằng tiền.

Theo báo cáo kinh doanh năm 2019, doanh nghiệp ngành logistic ghi nhận doanh thu tăng 7% lên 952 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế thu về gần 94 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ và hoàn thành 93% kế hoạch năm.

Trên thị trường, cổ phiếu TCL đang giảm 10% so với đầu năm về vùng giá 18.000 đồng/cp, ứng với giá trị vốn hóa của doanh nghiệp 540 tỷ đồng. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang là công ty mẹ nắm giữ 51% vốn TCL.

Theo NDH