(BĐT) - Ngày 3/1/2022, Công ty CP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán: TBC) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 21/1/2022.

Với 63,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi xấp xỉ 63,5 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh trong quý III/2021, doanh thu của Công ty đạt 98,1 tỷ đồng, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 33,75 tỷ đồng, giảm 66,7% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, do nửa đầu năm tình hình khả quan nên doanh thu Công ty chỉ giảm nhẹ 2% xuống mức 384,6 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 172,7 tỷ đồng, tăng 3,3% so với 9 tháng năm 2020.

Như vậy, sau 9 tháng năm 2021, Công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và 94% chỉ tiêu lợi nhuận năm.