(BĐT) - Dự án Khu đô thị mới tại phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh có sơ bộ tổng chi phí đầu tư 3.245 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư) đang được Tỉnh mời gọi các nhà đầu tư. Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là ngày 29/4/2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất với diện tích 49,857 ha. Mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị phát triển mới với quy mô dân số 9.052 người; sản phẩm cung cấp là nhà ở thấp tầng, nhà ở xã hội, tái định cư. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm.

Để tham gia Dự án, Tỉnh yêu cầu nhà đầu tư có năng lực tài chính với vốn chủ sở hữu tối thiểu là 552 tỷ đồng.