(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh đang triển khai Dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789. Tổng kinh phí thực hiện 3.416,237 tỷ đồng, từ ngân sách trung ương kết hợp ngân sách tỉnh Tây Ninh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi, qua mạng lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thi công xây dựng công trình dự án thành phần 2 - Tuyến đường ĐT.787B (dự toán 524,299 tỷ đồng), dự kiến mở thầu ngày 17/12/2021.

Bước sang quý I/2022, 3 đoạn tuyến thuộc dự án thành phần 3 - Tuyến ĐT.789 sẽ được mời thầu, gồm: Đoạn từ Km0+000 đến Km9+000 (dự toán 333,069 tỷ đồng); Đoạn từ Km9+000 đến Km18+000 (dự toán 275,207 tỷ đồng); Đoạn từ Km18+000 đến Km24+040 (dự toán 195,381 tỷ đồng). Cùng trong quý I/2022, Dự án thành phần 1 - Đoạn N8 sẽ khởi động chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn thông qua chỉ định thầu.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của Tỉnh, khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy kết nối giữa giao thông giữa TP.HCM - Long An - Bình Dương với Tây Ninh.