Theo báo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo đánh giá tình hình tác động của dịch Covid-19 lên các tập đoàn kinh tế lớn, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn Cao su, HoSE: GVR) cũng chịu những tác động đáng kể.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong quý I, toàn tập đoàn ước doanh thu chỉ đạt 2.500 tỷ đồng, giảm khoảng 1.200 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ước tính 270 tỷ đồng, giảm 44 tỷ (14%) so với cùng kỳ.

Ảnh hưởng của Covid-19 tác động toàn diện đến các ngành hàng của Tập đoàn, bao gồm trồng và khai thác cao su, gỗ, công nghiệp cao su và khu công nghiệp. Tổng doanh thu cả năm dự kiến sẽ giảm 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận giảm 1.800 tỷ đồng (48%) so với kế hoạch năm.

Tập đoàn Cao su hiện sở hữu quy mô tài sản lên đến 76.000 tỷ đồng, trong đó lượng tiền đạt trên 11.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp Nhà nước này có diện tích cao su kinh doanh vào khoảng 220.733 ha, diện tích KCN hơn 1,4 triệu m2 và diện tích nông nghiệp công nghệ cao gần 3,44 triệu m2.

Doanh nghiệp cũng đang đa dạng hóa sở hữu bao gồm việc vận hành theo mô hình công ty cổ phần, thoái vốn ở các công ty đã đủ điều kiện và sắp xếp lại, cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển để tăng cường hiệu năng quản lý, tái đầu tư góp vốn vào các công ty hoạt động hiệu quả.

Kể từ khi niêm yết tại HoSE vào 17/3 với giá tham chiếu 11.200 đồng/cp, đến nay GVR chỉ còn 8.700 đồng/cp, tương đương mức giảm 22% kể từ ngày chào sàn.

Theo NDH