(BĐT) - Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các công tác chống dịch mà vẫn đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu và dịch vụ logistics phục vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu lưu thông tại cảng Hải Phòng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Công Thương đề nghị TP. Hải Phòng xem xét, rà soát các loại thuế, phí, có các giải pháp hỗ trợ giảm chi phí vận tải như phí cầu đường, bến bãi, phí lưu giữ phương tiện, phí hạ tầng... thực hiện hình thức thu phí thuận lợi, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và doanh nghiệp logistics.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đề nghị TP. Hải Phòng phối hợp chặt chẽ và thông tin kịp thời về công tác triển khai ứng phó với dịch bệnh có khả năng tác động đến hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng, Hải Phòng đã ban hành một loạt các văn bản tổ chức triển khai, đặc biệt tập trung vào các giải pháp tăng cường công tác kiểm soát lái xe vận tải hàng hóa ra vào Thành phố. Những yêu cầu này đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp logistics vận chuyển hàng hóa đến và rời Hải Phòng, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất và xuất nhập khẩu tại cảng Hải Phòng.