(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị định “Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên mặt” làm cơ sở Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện chưa có quy định pháp lý liên quan đến việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội mà ở dưới có dự trữ khoáng sản, chưa quy định thời gian dự trữ khoáng sản để phù hợp phát triển dự án trên mặt. Do đó, cần thiết phải xây dựng nghị định làm cơ sở đề triển khai các dự án trên mặt.