(BĐT) - Ngày 22/5 tới, Công ty CP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12,5%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 26/6/2020.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2020 (1/10/2019 - 30/9/2020), Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 225,1 tỷ đồng, giảm 16,96% so với năm tài chính trước; lợi nhuận sau thuế đạt 80,9 tỷ đồng, giảm hơn 25%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến duy trì ở mức 25%.

Kết thúc quý II niên độ tài chính năm 2020, Công ty đạt 47,36 tỷ đồng doanh thu, giảm 13,83% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 16,94%, đạt 25,54 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm, Công ty đạt doanh thu hơn 92 tỷ đồng, giảm 31,13% so với cùng kỳ và hoàn thành 40,87% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế 45,96 tỷ đồng, giảm 26,29% và hoàn thành 56,81% chỉ tiêu cả năm.