Từ 15 giờ ngày 12/6, xăng E5 RON92 tăng 1.188 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 1.055 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 766 đồng/lít, dầu hỏa tăng 853 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S tăng 1.030 đồng/kg.
Người dân đổ xăng tại cửa hàng trực thuộc Petrolimex.

Người dân đổ xăng tại cửa hàng trực thuộc Petrolimex.

Giá xăng và các mặt hàng dầu trong nước tiếp tục đi lên kể từ 15 giờ ngày hôm nay (12/6) sau khi đã trích lập quỹ bình ổn (BOG).

Cụ thể, theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, xăng E5 RON92 tăng 1.188 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 1.055 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 766 đồng/lít, dầu hỏa tăng 853 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S tăng 1.030 đồng/kg.

Liên quan đến quỹ bình ổn (BOG), mức trích lập đối với xăng E5 RON92 là 100 đồng/lít, trong khi xăng RON95 là 200 đồng/lít, dầu diesel là 800 đồng/lít, dầu hỏa là 400 đồng/lít còn dầu mazút trích lập ở mức 100 đồng/kg.

Cùng với đó, mức chi sử dụng quỹ BOG đối với xăng E5 RON92 là 800 đồng/lít, xăng RON95 là 500 đồng/lít và dầu mazút là 200 đồng/kg.

Như vậy, sau khi trích lập BOG, xăng E5 RON92 có mức trần mới là 13.390 đồng/lít; xăng RON95-III là 14.080 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel 0.05S có mức trần là 11.515 đồng/lít; dầu hỏa là 9.610 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S có mức trần là 10.322 đồng/kg.

Theo đại diện Petrolimex, tính đến trước thời điểm điều chỉnh giá, quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp còn dư 4.310 tỷ đồng, tăng 210 tỷ đồng so với lần công bố cách đây 2 tuần (ngày 28/5).

Trước đó, vào 15 giờ ngày 28/5, xăng E5 RON92 tăng 882 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 890 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 892 đồng/lít, dầu hỏa tăng 875 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S tăng 947 đồng/kg.

Liên quan đến quỹ bình ổn (BOG), mức trích lập đối với xăng E5 RON92 là 100 đồng/lít, trong khi xăng RON95 là 400 đồng/lít, dầu diesel là 1.100 đồng/lít, dầu hỏa là 600 đồng/lít còn dầu mazút trích lập ở mức 200 đồng/kg.

Cùng với đó, mức chi sử dụng quỹ BOG đối với xăng E5 RON92 là 600 đồng/lít, xăng RON95 là 400 đồng/lít.

Theo vietnam +