(BĐT) - Tại Hội nghị thường niên lần thứ 7 của Ủy ban Điều phối ASEAN về doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khai mạc sáng ngày 22/4, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: “DNNVV đang đóng vai trò quan trọng, là động lực tăng trưởng, là xương sống của nhiều nền kinh tế, trong đó có ASEAN”.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 7 của Ủy ban Điều phối ASEAN về doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Dương Ngọc Linh

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 7 của Ủy ban Điều phối ASEAN về doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Dương Ngọc Linh

Theo Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, tại các nước ASEAN, DNNVV chiếm tỷ lệ từ 89 - 99% tổng số doanh nghiệp, tạo việc làm từ 51,7 - 97,2%. Từ khi thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN đến nay, vấn đề phát triển DNNVV luôn được các nước thành viên coi là giải pháp quan trọng hàng đầu để thu hẹp khoảng cách phát triển. Kế hoạch hành động chiến lược phát triển DNNVV ASEAN giai đoạn 2016 - 2025 đã đề ra một số mục tiêu như: Thúc đẩy năng suất, công nghệ và đổi mới; Tăng khả năng tiếp cận tài chính; Tăng cường tiếp cận thị trường và quốc tế hóa; Tăng cường chính sách và môi trường pháp lý; Thúc đẩy tinh thần kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận và đề xuất các chính sách trợ giúp phát triển DNNVV, tình hình thực hiện Kế hoạch hành động chiến lược phát triển DNNVV ASEAN giai đoạn 2016 - 2025. Một số nội dung chủ yếu tại Hội nghị là: Tăng cường năng lực cạnh tranh cho các DNNVV thông qua Mạng lưới vườn ươm doanh nghiệp của ASEAN; Phát triển Nền tảng trực tuyến hỗ trợ các DNNVV tiếp cận dịch vụ tài chính; DNNVV ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 và mô hình kinh doanh mới trong kỷ nguyên số…

Hội nghị là một trong chuỗi những hoạt động thường niên trong khuôn khổ hợp tác ASEAN diễn ra từ 22 - 27/4/2019 với sự tham gia của các cơ quan hỗ trợ DNNVV 10 nước ASEAN; đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc…