(BĐT) - Ngày 4/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Theo Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh/thành phố, Hiệp hội Gas Việt Nam, các cơ sở kinh doanh LPG, các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh LPG; ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh LPG, góp phần ổn định thị trường.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, trong đó có Cục Quản lý thị trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu tích cực chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh LPG trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, thiết lập hệ thống phân phối theo quy định, quy định về an toàn, vệ sinh và lao động. Phối hợp với lực lượng công an rà soát, kiểm tra các trạm chiết nạp LPG, kho chứa chai LPG có dấu hiệu vi phạm…