Mặc dù không liên quan đến công tác kiểm toán BCTC Tân Tạo (ITA), tuy nhiên đơn vị kiểm toán cũng có đưa ra ý kiến nhấn mạnh liên quan đến tiền thuê đất tại khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo mở rộng và KCN Tân Đức.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo BCTC soát xét bán niên hợp nhất 2018 của Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA), lãi ròng cổ đông công ty mẹ giảm hơn 4% xuống 43.7 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do các loại chi phí tăng, đồng thời giá vốn hàng bán cũng điều chỉnh đi lên khiến lãi ròng sụt giảm.

Đáng chú ý, mặc dù không liên quan đến công tác kiểm toán BCTC, tuy nhiên đơn vị kiểm toán cũng có đưa ra ý kiến nhấn mạnh liên quan đến tiền thuê đất tại khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo mở rộng và KCN Tân Đức.

Cụ thể, lũy kế đến ngày 30/06/2018, Tập đoàn đã ghi nhận doanh thu một lần cho toàn bộ thời gian thuê lại đất tại KCN Tân Tạo – Khu mở rộng trên tổng diện tích 904.047 m2 và KCN Tân Đức trên tổng diện tích hơn 1,9 triệu m2. Giá vốn tương ứng được xác định bao gồm tiền thuê đất phải trả dựa trên giá thuê đất ước tính theo hợp đồng thuê đất hàng năm và các phụ lục hợp đồng liên quan đã được ký kết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm ghi nhận doanh thu.

Theo Luật Đất đai 2013 và các nghị định hướng dẫn, Tập đoàn có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê của diện tích đất đã được cho thuê lại nêu trên theo đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần mà số tiền này có thể chênh lệch với số tiền đã được Tập đoàn trích trước. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định đơn giá nêu trên; do vậy, Tập đoàn và các cơ quan quản lý địa phương vẫn chưa xác định được đơn giá thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với diện tích đất nêu trên của KCN Tân Tạo mở rộng và KCN Tân Đức.

Mặt khác, vào ngày lập BCTC hợp nhất giữa niên độ này, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đang trong quá trình làm việc với các cơ quan Nhà nước để xác định và nộp tiền thuê đất một lần cho diện tích đất đã được cho thuê lại nêu trên. Kết quả sau cùng hiện chưa xác định được.

Trên thị trường, cổ phiếu ITA hiện chỉ còn giao dịch tại mức 2.700 đồng/cp (chốt phiên 30/8).

Theo NDH