(BĐT) - Ngày 11/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 1.000/QĐ-TTg về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

Quyết định nêu rõ: Tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, do đã có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác (từ ngày 11/7/2020).