VNPT thoái vốn tại Công ty Xây lắp và Dịch vụ bưu điện Cà Mau

(BĐT) - Ngày 27/6 , VNPT đấu giá công khai 26.000 cổ phần sở hữu tại Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ bưu điện Cà Mau (tương đương 43,33% vốn điều lệ). Với giá khởi điểm 731.500 đồng/CP (mệnh giá 100.000 đồng/CP), dự kiến, nếu đấu giá thành công, VNPT sẽ thu về 19,019 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thiết bị truyền thông; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật… Tổng giá trị tài sản đến năm 2016 là 35,752 tỷ đồng. Năm 2016, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt là hơn 26,26 tỷ đồng và 1,214 tỷ đồng.  

Minh Thông