VNPT rao bán cổ phần Thiết kế viễn thông tin học Đà Nẵng

(BĐT) - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ bán 9.587 cổ phần mệnh giá 100.000đồng/CP của Công ty CP Thiết kế viễn thông tin học Đà Nẵng theo hình thức đấu giá theo lô vào ngày 16/1/2018 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với giá khởi điểm là hơn 7,7 tỷ đồng (tương đương 804.553 đồng/CP, gấp hơn 8 lần mệnh giá.

Công ty CP Thiết kế viễn thông tin học Đà Nẵng có vốn điều lệ 7 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kiến trúc tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư các công trình, giám sát, xây dựng, lắp đặt, bảo trì...

Hoàng Việt