VNPT đấu giá thành công vốn sở hữu tại AITS

(BĐT) - Tập đoàn Bưu chính Việt Nam (VNPT) vừa đấu giá thành công 1,32 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Tin học - Viễn thông Hàng không (AITS).

Số cổ phần trên được tổ chức đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán. Theo kết quả đấu giá vừa được công bố, giá đấu giá thành công cao nhất là 26,16 tỷ đồng/lô. Trước đó, giá khởi điểm được đưa ra là 26,148 tỷ đồng/lô.

AITS có địa chỉ tại Tòa nhà Airimex, số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, dịch vụ thông tin. Vốn điều lệ của AITS là trên 58 tỷ đồng.

Theo bản công bố thông tin, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty đều có sự tăng trưởng so với năm 2015. Năm 2016, doanh thu của Công ty đạt 189,619 tỷ đồng, tăng 17,86% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 8,5 tỷ đồng, tăng 30,26% so với năm 2015.

Thanh Tú