Trường Thành IPO thành công hơn 3 triệu cổ phần

(BĐT) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả bán đấu giá thành công hơn 3 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Trường Thành. Có 13 nhà đầu tư cá nhân tham gia đấu giá đăng ký mua 3,1 triệu cổ phần. Kết quả, 13 nhà đầu tư này trúng giá sở hữu hơn 3 triệu CP, mức giá đấu thành công cao nhất là 10.100 đồng/cổ phần và thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần.
Trường Thành IPO thành công hơn 3 triệu cổ phần

Công ty TNHH MTV Trường Thành có vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa là 56 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

Theo Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh thu của Công ty năm 2016 đạt 703 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2015. Lợi nhuận ròng năm 2016 là 6 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2015.

Hoàng Việt