TP.HCM đề xuất phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho Thành phố huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.

Theo đó, khối lượng trái phiếu phát hành dự kiến là 3.000 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm, 7 năm và 15 năm. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng.

Việc phát hành trái phiếu được thực hiện theo các phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành. Thời gian phát hành dự kiến vào đầu tháng 10/2016.           

Hải Bình